You are currently viewing Wypał ceramiki raku.

Wypał ceramiki raku.

Wszystkie żywioły w Kaszczorze, przy budynku Kościoła Poewangelickiego, w ramach projektu Struktury Zielonej Kultury. Wypał ceramiki raku.

Projekt Struktury Zielonej Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Partnerem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie i Szkoła Kaszczor