W okresie od czerwca do grudnia 2016 roku w gminie Przemęt zrealizowano cykl działań w ramach nowatorskiego projektu dla seniorów. Przedsięwzięcie miało na celu aktywizację społeczną i edukację kulturalną mieszkańców miejscowości oddalonych od centrów kultury, do których kultura przybyła wraz z pomysłodawcami projektu w postaci mobilnych pracowni twórczych. Czterema bazami były miejscowości: Bucz, Osłonin, Przemęt i Solec Nowy.
Trzonem warsztatów adresowanych do seniorów, którzy byli głównym beneficjentem projektu oraz ich rodzin i przyjaciół, którzy mogli włączyć się w wybrane działania o charakterze międzypokoleniowym, była fotografia cyfrowa. Dynamicznie rozwijające się nowoczesne technologie i możliwości, jakie ze sobą niosą, są często dla osób dojrzałych czymś niezrozumiałym i budzącym lęk, ale też niedostępnym. Tym razem jednak nie tylko samodzielnie wykonywali zdjęcia za pomocą nowoczesnych technik, przy użyciu ważnych narzędzi jak m.in.: lampy zewnętrzne, statywy, blendy, zmienne obiektywy. Prace obrobiono i przygotowano do druku. Następnie efekty ich prac zostały zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie, którą można podziwiać w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie do 13.01.2017r.

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]