You are currently viewing Seniorzy w plenerze z aparatem fotograficznym

Seniorzy w plenerze z aparatem fotograficznym

Tym razem na warsztaty fotograficzne z Tomasz Paterek Fotograf wybrała się najdojrzalsza grupa uczestników Projektu Struktury Zielonej Kultury.

Projekt Struktury Zielonej Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Partnerem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie i Szkoła Kaszczor