You are currently viewing Jak upolować wilka, lisa, czaplę, żurawia?

Jak upolować wilka, lisa, czaplę, żurawia?

Jak upolować wilka, lisa, czaplę, żurawia w Przemęckim Parku Krajobrazowym w Przemęcie aparatem fotograficznym?

O tym, że nie zawsze jest sucho, ciepło i wygodnie opowiadał Tomasz Paterek Fotograf – fotograf, wnikliwy obserwator i pasjonat przyrody. Prezentował ekwipunek fotografa przyrodnika wraz z bogatą kolekcją trofeów.

Projekt Struktury Zielonej Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Partnerem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie i Szkoła Kaszczor

Robo Gallery: You didn’t select any Robo Gallery item in editor. Please select one from the list or create new gallery