pomagają nam:
„Widzimy Was, a Wy nas?“

Cykl autorskich warsztatów artystycznych z malarstwa, tworzenia obiektów  przestrzennych, elementów ceramiki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych technik plastycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z trzech Warsztytów Terapii Zajęciowej w Legnicy. Do udziału zostały zaproszone przez WTZ przy Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski osoby uczęszczające do WTZ przy Caritas Diecezji Legnickiej oraz WTZ „Jutrzenka“. Oprócz stałej grupy uczestników (10 osób) do udziału w 2 warsztatach zaproszona była większa grupa osób z wszystkich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkania te połączone były z piknikiem na ogródkach działkowych.

Celem projektu była promocja aktywnego trybu życia w sferze kultury i sztuki przede wszystkim poprzez edukację kulturalną oraz popularyzację twórczości osób niepełnosprawnych w mieście.
Pozytywne wpływanie na kulturę miasta Legnica i promocję niekonwencjonalnych sposobów edukacji kulturalnej i twórczości osób ze specjalnymi potrzebami miała przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu.

Cykl autorskich warsztatów prowadzili artyści: Dagmara Angier-Sroka, Bartłomiej Sroka.
Warsztaty odbywały się w: Palmiarnii, Parku, na Dworcu Kolejowym, na działce i w pomieszczeniu WTZ przy  Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.


galeria zdjęć
en   de