pomagają nam:
en   de
Sztuka na śniadanie.

Celem projektu jest przede wszystkim edukacja kulturalna dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 5 rok
życia) poprzez kontakt ze sztuką. Sposób w jaki są prowadzone warsztaty ma wzbudzić w młodym odbiorcy potrzebę ekspresji i chęć obcowania ze światem sztuki. Będzie to szczególny czas na wydobywanie wewnętrznego bogactwa i pobudzanie intelektualnej wrażliwości dziecka.
Zajęcia artystyczne z ceramiki, malarstwa, technik mieszanych, form przestrzennych mają na celu wyrażanie siebie poprzez sztukę, kreatywną zabawę poszukującąc różnych technik, sposobów opisywania swoich uczuć, spostrzeżeń, wrażeń. Celem zajęć jest odkrywanie indywidualnych postaw twórczych, inspirowanie do własnych poszukiwań, a także stworzenie większych możliwości percepcyjnych, które mogą się przełożyć na postrzeganie rzeczywistości wokół.
Kolejnym celem projektu jest uwrażliwianie na piękno, różnorodność, a także rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poruszane zagadnienia majż służyć rozwojowi świadomości obywatelskiej dziecka, połączonej z podtrzymywaniem i odkrywaniem poprzez sztukę tradycji narodowych. Cykl zajęć ma dziecku uświadomić rolę sztuki w życiu, umiejętność jej dostrzegania, nazywania i interpretowania.