wspierają nas:
en   de
my wspieramy:
działania
Średniowieczna Legnica
Tak zatytułowane przedsięwzięcie właśnie zakończyło się w Legnicy. Przeprowadziła je Fundacja Sztuka dla Ludzi, która specjalizuje się w działaniach edukacyjnych o charakterze artystycznym. Tym razem jej celem było wzmocnienie poczucia więzi młodych legniczan z ich miastem poprzez sięgnięcie do korzeni, chlubnej historii, panowania Piastów. Formę przekazu wiedzy historycznej i dobór działań artystycznych dostosowano do młodego pokolenia, a dawną historię Legnicy wskrzeszono w aktach street artu. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów twórczych, powstały również dwa murale.

Legnica ma dosyć skomplikowaną historię, zbiegają się w niej tradycje wielu narodów m.in. niemieckie, czeskie, polskie a także rosyjskie. Wszystko to sprawia, że jest ona miastem wielokulturowym. Obecnie jest często kojarzona z głównym dowództwem Armii Radzieckiej w Polsce, mimo że wojska te opuściły miasto 20 lat temu (1945-1993). Historia ma wyraźny wpływ na poczucie tożsamości mieszkańców Legnicy, ale często negatywny. Dzielnica Zakaczawie, zwana także Dzielnicą Cudów jest najbardziej zdegradowaną częścią miasta, w znacznej mierze zaniedbaną estetycznie (pomimo architektonicznych rewitalizacji niektórych obszarów), kulturalnie i społecznie. To tu w większości odbyły się działania artystyczne.

Dzieci i młodzież - wychowankowie podstawówki na Zakaczawiu - uczestniczyli w cyklu plenerowych warsztatów plastycznych prowadzonych przez artystów. W ich ostatniej części malowali ściany otaczające szkołę zgodnie z kolorystyką i symboliką muralu, który namalował znany wrocławski muralista Otecki, a właściwie Wojciech Kołacz. To artysta, który tworzy grafikę, malarstwo, rzeźbę, plakaty, a także sztukę ulicy. Jego murale, które podziwiać można na budynkach Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Gdyni czy Drezna, wyróżniają się skomplikowaną fabułą, wielowarstwową strukturą, bogatą kolorystyką i subtelnym stylem nasuwającym skojarzenia bardziej z rysunkiem niż malarstwem. Otecki pozostawił w przestrzeni miasta wizerunek Witelona, postaci najjaśniej zapisanej w historii i dawnej, średniowiecznej Legnicy.

Vitello Thuringopolonis, znany także jako Erazm Ciołek, był trzynastowiecznym myślicielem który pozostawił po sobie kilka traktatów dotyczących filozofii, ale również optyki, astronomii, meteorologii a nawet demonologii. Szczególnie zajmowała go teoria widzenia, swymi twierdzeniami stworzył podwaliny psychologii spostrzegania. Mnich z muralu Oteckiego dzierży w dłoni pryzmat, który rozszczepia światło, jakby w sposób symboliczny „oświecał” odbiorców. Autor użył czterech kolorów, a projekt odzwierciedla jego niepowtarzalny sposób narracji oraz geometryzującego zagospodarowania przestrzeni. Wielometrowa postać przypomina legniczanom znamienitą postać Witelona, którego imię nosi np. tutejsza filia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej czy jedna z głównych miejskich „krzyżowek”.

Mural Dagmary Angier-Sroki i Bartomieja Sroki ukazuje natomiast średniowiecznego rycerza, który trzyma w ręce tarczę z piastowskim herbem. Poniżej widnieje fragment Psalmu pisany łaciną: „Exaltationes Dei in gutture eorum, et gladii ancipites in manibus eorum” (Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku; Psalm 149,6). Jak objaśniają pomysłodawcy: „słowa te są żywym przesłaniem dla każdego z nas, abyśmy mogli stać się współczesnymi rycerzami. W Średniowieczu dla walczących ważne było duchowe wsparcie, i to nie zmieniło się do dziś”. Zacytowany po łacinie fragment pochodzący z Księgi Psalmów Starego Testamentu ma zachęcić mieszkańców Legnicy do przeczytania całego utworu w języku polskim.

Projekt „Średniowieczna Legnica” zrealizowała Fundacja Sztuka dla Ludzi, a współfinansowały Fundacja Polska Miedź oraz Urząd Miasta Legnica.

Fundacja Sztuka dla Ludzi prowadzona przez małżeństwo artystów - Dagmarę Angier-Srokę i Bartłomieja Srokę - działa w Legnicy od 2010 r., i zajmuje się edukacją kulturalną. Do do tej pory zrealizowała m.in. dwie edycje Festiwalu Street Art Beetween The Walls, w efekcie którego powstały pierwsze miejskie murale. Organizacja od kilku lat edukuje i animuje artystycznie młodsze i starsze pokolenia mieszkańców miasta i regionu, np. w takich projektach jak „Kultura Dojrzałości”, „ONN - Obywatel Nikomu Nieznany”, „Ptasie radio” „Kolej na Książkę”, a ostatnio „Średniowieczna Legnica”.

Justyna Teodorczyk
IMG_6072 IMG_6073 IMG_6075
IMG_6081 IMG_6084 IMG_6087
IMG_6093 IMG_6097 IMG_6101
IMG_6109 IMG_6127 IMG_6128
IMG_6132 IMG_6144 IMG_6156
IMG_6157 IMG_6165 IMG_6169
IMG_6178 IMG_6205 IMG_6208
IMG_6212 IMG_6214 IMG_6216
IMG_5179 IMG_5367 IMG_5386
IMG_5405 IMG_5408 IMG_5420
IMG_5446 IMG_5460 IMG_5471
IMG_5486 IMG_5511 IMG_5540
IMG_7143 IMG_7158 IMG_7210
IMG_7233 IMG_7435 IMG_7449
IMG_7481 IMG_7494 IMG_7602
IMG_7605