en   de
Właśnie malujemy!

Z przedsięwzięciem wystartowaliśmy 26.05.2014 i potrwa do 22.08.2014.

PTASIE RADIO to wejście z literaturą piękną i sztuką wizualną w otwartą przestrzeń ogrodu przedszkolnego należącego do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy. Na przyległej elewacji budynku oraz murach- ogrodzeniu podwórka powstaje wizualna interpretacja dzieła Juliana Tuwima „Ptasie radio”, zaprojektowana i wykonana przez artystę Dagmarę Angier-Srokę, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Równolegle Dagmara przeprowadza autorskie warsztaty twórcze dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola wraz z przybliżeniem twórczości Juliana Tuwima. Poezja to dobry pretekst do twórczych poszukiwań i interpretacji, odkrywania świata, poznawania kultury i dziedzictwa narodowego, siebie czy drugiego człowieka. Dzieci podczas warsztatów artystycznych również interpretują wiersze, ukazując świat z własnej perspektywy. Ogród przedszkolny wypełniają prawdziwe ptaki, gdyż bujna jest tu roślinność. Śpiewy, rozmowy i kłótnie ptaków, ich sylwetki są ciągle obecne, do tego urządzają zabawy, szukają jedzenia, zażywają kąpieli w kałuży czy piasku, przyglądają się ludziom… Interpretacja wiersza „Ptasie radio” wraz z  mistrzowską grą słów Juliana Tuwima, przybliża kulturę w niekonwencjonalny i przyjazny młodemu odbiorcy sposób jej prezentacji, jednocześnie służy edukacji i zmianie estetycznej miejsca.

Warsztaty twórcze to głównie poznawanie wierszy, interpretacja i malowanie. Dotąd dzieci inspirowały się wierszami: Dżońcio, Kotek, Pan Hilary, Dyzio marzyciel, Dwa Michały. Ciekawe było jak np. przyjaciela -pieska Dżońcia zamieniały w: kota, niedźwiedzia, konia, ale nikt nie odważył się zrobić z niego dozorcę. Dyzio marzyciel- dzieci leżały na trawie i obserwowały chmury i wyobrażały sobie…co? Słodycze jak Dyzio? Niektóre tak- by słodycze dawały konie, a chłopcy- boisko i rozgrywki. Do łasuchów ta grupa z pewnością nie należała.

Celem głównym jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez przybliżenie dzieciom twórczości Juliana Tuwima i współczesnych wizualnych interpretacji wiersza w formie muralu. Chcemy budować tożsamość narodową i regionalną poprzez niekonwencjonalną prezentację wiersza w formie muralu w przestrzeni przedszkolnego podwórka, czytanie wierszy i autorskie warsztaty twórcze w odniesieniu do twórczości J. Tuwima.
Uatrakcyjnienie miejsca przeznaczonego dla dzieci, kształtowanie światłych i tolerancyjnych postaw wśród najmłodszych pokoleń legniczan, nauka szacunku do przeszłości i odpowiedzialności za przyszłość.Pobudzenie do kreatywności na bazie wierszy Tuwima i interpretacji wizualnej oraz rozwijanie zainteresowań dzieci literaturą i sztuką. Zwiększenie dostępu do wierszy Juliana Tuwima o charakterze niekonwencjonalnej edukacji. Angażujemy się na rzecz usług społecznych, co pozwala nam ciągle się rozwijać i zwiększać  potencjał oddziaływania Fundacji.

DAGMARA ANGIER-SROKA
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2003r., aktywna artystka na polu sztuki, w tym stypendystka MKiDN w 2007r. -stypendium twórcze, kilka nagród w konkursach ogólnopolskich i lokalnych. Wiele wystaw w Polsce i za granicą.  Zrealizowane m.in. murale: Przyjaźń -Leszno 2012r., Z dziada pradziada -Legnica 2012r., Izba przyjęć- Szpital Pediatryczny im. Korczaka we Wrocławiu 2003r. Wiceprezes Zarządu Fundacji Sztuka dla Ludzi.
Współkuratorka wystawy NIEMCÓW PORTRET WŁASNY podczas międzynarodowego Festiwalu Ost West Kontakte w Wuppertalu (Niemcy 2011r). Współodpowiedzialna za organizację wystawy polskich artystów w ramach  międzynarodowego projektu MOVING ART BOX- STACJA POLSKA (także udział), wystawa w Muzeum Miejskim Arsenał we Wrocławiu 2013r. Zaangażowana w 1 edycji FESTIWALU STREET ART BETWEEN THE WALL 2012r.- prowadzenie warsztatów twórczych, realizacja muralu „Z dziada pradziada”.
Wielokrotnie koordynatorka, asystentka merytoryczna projektów edukacyjnych Fundacji Sztuka dla Ludzi i wcześniej Otwartej Pracowni Sztuki działającej przy Galerii Sztuki w Legnicy (2008-2009 r.) Prowadzi szereg warsztatów i działań twórczych. Od 2007 r. animatorka życia kulturalnego miasta Legnica.

Serdeczne podziękowanie składamy Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, za prawa do wykorzystania wiersza "Ptasie radio"

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  Urzędu Miasta w Legnicy.
IMG_7742 IMG_7752 IMG_7754
IMG_7757 IMG_7760 IMG_7765
IMG_7767 IMG_7770 IMG_7772
IMG_7773 IMG_7776 IMG_7779
IMG_7780 IMG_7790 IMG_7791
IMG_7795 IMG_7797 IMG_7799
IMG_7801 IMG_7804 IMG_7811
IMG_7813 IMG_7819 IMG_7822
IMG_7823 IMG_7829 IMG_7834
IMG_7836 IMG_7839 IMG_7841
IMG_7844 IMG_7861 IMG_7874
IMG_7880 IMG_7882 IMG_7885
IMG_7888 IMG_7891 IMG_7901
IMG_7903 IMG_8208 IMG_8213
IMG_8269 IMG_8274 IMG_8281
IMG_8298 IMG_8300