Nazwa Fundacji  jest jej zawołaniem, manifestem i jej celem.

Fundacja "Sztuka dla ludzi" powstała w Legnicy na początku 2010 roku.

Narodziny naszej organizacji wzięły się z chęci obcowania ze sztuką w codziennym życiu, promowania współczesnej sztuki i projektowania oraz z potrzeby uwrażliwiania głównie dzieci i młodzieży na szeroko pojęte zjawiska artystyczne.
     Jak sama nazwa wskazuje, sztuka promowana przez założycieli ma nie być niezrozumiałą sztuką dla sztuki. Wręcz przeciwnie, artyści przy pomocy m.in. wolontariuszy, przedszkoli i szkół chcą popularyzować, przybliżyć i podjąć trud zdefiniowania sztuki. Zgodnie z założeniem Fundacji sztuka współczesna, która będzie nośnikiem warsztatów i zajęć teoretycznych ma za zadanie pokazać młodym odbiorcom, że jest ona synonimem artyzmu, kunsztu i człowiecze
ństwa. To także piękne i ulotne zjawiska oraz wytwory naszych myśli, wyobrażeń przelewanych m.in. na brystol, płótno czy formę przestrzenną.

     Jednym z naszych celów jest zwrócenie uwagi na to, że sztuka przejawia się również w rzeczach codziennego użytku, jak np. ceramika czy aranżacja wnętrz.
Sztuka w zamyśle Fundacji ma być sztuką dla ludzi, ma nieść radość i przyjemność obcowania z praktyką połączoną z teorią, ale nie tylko! Proponowane zajęcia i wyniesiona z nich wiedza ma pomóc w ukształtowaniu własnych zainteresowań, w pogłębieniu i przyszłemu rozwijaniu pasji, ciekawości związanych ze sztuką. 
                                                                                                 
tekst: Katarzyna Kotlińska

Zarząd Fundacji to:
Dagmara Angier-Sroka -Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Sroka -Prezes Zarządu

Rada Programowa:
Beata Karmińska
Monika Maćkowiak
wspierają nas:
my wspieramy:
działania