en   de
Kolonie angażują dzieci i młodzież w różne dyscypliny współczesnych sztuk wizualnych. Chodzi w niej o to, aby pokazać, że kultura nie jest zagadnieniem teoretycznym, ale ma swój wymiar praktyczny, który pozwala wyrazić w sposób twórczy nie tylko tematy ważne, ale też bardzo osobiste i indywidualne. Artyści z Fundacji Sztuka dla Ludzi powrócili do pomysłu, który kilkakrotnie realizowali w Legnicy. Teraz do kreatywnej zabawy zaprosili dzieci i młodzież z Rzeszotar we współpracy z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
Kolonie Sztuki to kilka różnych działań: warsztaty twórcze z ceramiki, grafiki warsztatowej, kalkomanii ceramicznej, małej rzeźby i malarstwa sztalugowego. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach wspólnie z malarką Dagmarą Angier-Sroką stworzyły mural inspirowany twórczością Tadeusza Makowskiego.

Inspiracją do pracy i zabawy sztuką była twórczość Magdaleny Abakanowicz, Stanisława Dróżdża, Jana Lenicy, Mariusza Warasa znanego jako M-City, Juliana Tuwima, a nawet obecne w regionie ślady kultury łużyckiej. W półtora godzinnym cyklu warsztatowym uczestniczyły dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy (rodzice i dziadkowie uczniów). Zajęcia z artystami z Fundacji Sztuka dla Ludzi były okazją do międzypokoleniowego spotkania i integracji przez sztukę. Wspólnie powstało ponad 150 ozdobionych naczyń oraz 60 małych form rzeźbiarskich z gliny i masy papierowej. Powstały obrazy malowane farbami, a także unikatowe tkaninowe torby ozdobione autorskimi projektami nawiązującymi do polskiego dziedzictwa narodowego. Na kubkach zdobionych kalkomanią ceramiczną pojawiły się kompozycje wizualne zbudowane z układów liter i znaków, które podobnie jak poezja konkretna piszą obrazem. „Kolonie Sztuki” były okazją do twórczych dyskusji i poszukiwań.
wspierają nas:
my wspieramy:
działania
DSCF8020 DSCF8029 DSCF8030
DSCF8039 DSCF8070 DSCF8084
DSCF8087 DSCF8090 DSCF8093
DSCF8098 DSCF8103 DSCF8105
DSCF8109 DSCF8112 DSCF8119
DSCF8128 DSCF8132 DSCF8134
DSCF8166 DSCF8169 DSCF8171
DSCF8181 DSCF8185 DSCF8189
DSCF8192 DSCF8195 DSCF8201
DSCF8217 DSCF8287 DSCF8294
DSCF8501 DSCF8513 DSCF8514
DSCF8517 DSCF8519 DSCF8520
DSCF8527 DSCF8538 DSCF8542
DSCF8549 DSCF8598 DSCF8620
DSCF8653 DSCF8654 DSCF8663
DSCF8665 DSCF8679 DSCF8696
DSCF8735 DSCF8738 DSCF8793
DSCF8807 DSCF8828 DSCF8845
DSCF8865 DSCF8866 DSCF9007
DSCF9015 DSCF9019 DSCF9022
DSCF9039 DSCF9047 DSCF9064
DSCF9067 DSCF9070 DSCF9077
DSCF9078 DSCF9079 DSCF9081
DSCF9147 DSCF9218
Projekt „Kolonie Sztuki” został dofinansowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego i Fundację KGHM Polska Miedź.