wspierają nas:
en   de
my wspieramy:
działaniaKolej na Książkę. I kolej na tych, którzy ją kochają.

Kolej na Książkę to autorski projekt naszej Fundacji, który ma na celu promocję czytelnictwa poprzez działania artystyczne i społeczne. Dla nas - artystów - to cel wyjątkowy, taki jest więc i sposób jego realizacji.
W naszej wizji książka to coś więcej niż forma udostępnienia tekstu o określonej objętości i formacie. To artyzm, sposób przekazu idei, pewna wartość i światopogląd. To świat, którym pragniemy się dzielić. To nie tylko słowo, to również obraz, zapach, nastrój, spotkanie z innym i nieznanym, sposobność, by zobaczyć świat inaczej. To w końcu pretekst do wejścia wgłęb siebie, ale i wyjścia poza siebie. Uczestnikom projektu - mieszkańcom podlegnickiej wsi Miłkowice - zaproponowaliśmy spotkanie z książką, które jest spotkaniem ze sztuką, a które stało się także spotkaniem z sobą samym, z innymi i z nowym.

Wspólnie tworzymy formy bliskie książce artystycznej, ale też kreujemy nowe, kulturowo i społecznie żywe treści, czyniąc „otwartą księgą” nasze otoczenie, nasze relacje, nasze działania. W inny, bliski i właściwy sztukom wizualnym sposób trawestujemy odnalezione w książkach słowa, które czasem tylko dodają życiu „smaczek”, a czasem - głęboko je przewartościowują.

W czasie trwania przedsięwzięcia spotykamy się nie tylko z nowymi formami ekspresji twórczej, zadaniami, wyzwaniami, ale i sobą nawzajem. Mieliśmy przyjemność odbyć spotkanie z „żywą książką” - Robertem Robbem Maciągiem - obieżyświatem i autorem, wyjątkowym człowiekiem, który nosi w sobie barwną, ciepłą, autentyczną i niepowtarzalną opowieść o świecie Wschodu. Opowieść, której kolejne rozdziały dopiero powstaną. Podczas warsztatu twórczo-etnicznego, który poprowadził nasz Gość powstały inspirowane kulturą orientalną kaligrafie, będące przykładem społecznej, symbolicznej i niemal magicznej siły tego co zapisane.  

Kolejnym krokiem naszego projektu są akcje społeczne, które prócz ponadczasowych wartości literackich mają wnieść w społeczność lokalną Miłkowic także otwartość na drugiego człowieka, dialog i chęć wzajemnego zrozumienia, a także utrwalenie lokalnej historii jako źródła tożsamości. Ułatwi je sztuka, a zakomunikują - artystyczne przypinki, które mają zintegrować mieszkańców wspólnej przestrzeni i uwrażliwić nas wszystkich na słowo pisane. Mural, który odtąd będzie oswajał okolicę stanowi przykład alternatywnej narracji, a jednocześnie próby artystycznego eksperymentu z formą i formułą naszego wyobrażenia tego, czym jest i czym powinna być książka. Dla nas będzie on symbolem treści, które są bliskie grupie ludzi w różnym wieku zintegrowanej wokół projektu „Kolej na Książkę”. Należą do nich m.in.: tożsamość-pamięć-wspólnota, literatura-autorzy-przekaz, ekspresja-sztuka-twórczość.

Nowego znaczenia nabrały dla nas fragmenty literatury, które wytłoczyliśmy w ceramicznych kaflach, które trwale zamieszczone na fasadach budynków Miłkowic współtworzą wizerunek tej miejscowości. To samo powiedzieć można o porcelanie, na której swoje ulubione wiersze zamieścili najmłodsi i która stanie się z pewnością „skarbem rodzinnym” oraz o poduszkach i bawełnianych torbach „pełnych czytelnictwa” - codziennych przedmiotach przypominających na każdym kroku o bliskości sztuki i literatury w naszym życiu i dniu codziennym.  

Wszystkie zacytowane, przywołane, wskrzeszone, zadedykowane słowa, myśli stały się bardziej „nasze”, jakby wychodząc spod naszych rąk wypływały z naszych serc. W ten sposób nadaliśmy nowe życie i nowy wymiar literaturze i poezji, tak jak nowy wymiar dzięki naszym spotkaniom i twórczości zyskała nasza codzienność. Tak jak nowe oblicze i charakter mają teraz pewne miejsca Miłkowic. Gdy projekt zakończy się, odejdziemy. Ale pozostaną dzieła uczestników projektu i naznaczona nimi przestrzeń publiczna. Pozostaną efekty działań. I ludzie. Miłkowiczanie. Kolej na nich. Powodzenia.

Justyna Teodorczyk
IMG_0003 IMG_0010 IMG_0011
IMG_4171 IMG_4182 IMG_4194
IMG_4196 IMG_4204 IMG_4211
IMG_4233 IMG_4247 IMG_4258
IMG_4259 IMG_4272 IMG_4431
IMG_4452 IMG_4481 IMG_4484
IMG_4494 IMG_4522 IMG_4552
IMG_4555 IMG_4558 IMG_4565
IMG_4572 IMG_4582 IMG_4612
IMG_4679 IMG_4689 IMG_4691
IMG_4699 IMG_4717 IMG_4944
IMG_4956 IMG_4979 IMG_5000
IMG_5039 IMG_5062 IMG_5081
IMG_5085 IMG_5094 IMG_5122
IMG_5127 IMG_5131 IMG_5133
IMG_5138 IMG_5588 IMG_5602
IMG_5609 IMG_5623 IMG_5852
IMG_5861 IMG_5876 IMG_5951
IMG_6018 IMG_6036 IMG_6338
IMG_6340 IMG_6341 IMG_6345
IMG_6348 IMG_6570 IMG_6578
IMG_8497 IMG_8501 IMG_8502
IMG_8512 IMG_8519 IMG_8520
IMG_8526 IMG_8529 IMG_8534
IMG_8539 IMG_8544 IMG_8547
IMG_8549 IMG_8552 IMG_8555
IMG_8574 IMG_8578 IMG_8585
IMG_8591 IMG_8600 IMG_8609
IMG_8610 IMG_8611 IMG_8620
IMG_8623 IMG_8625 IMG_8628
IMG_8632 IMG_8634 IMG_8636
IMG_8638 IMG_8642 IMG_8644
IMG_8646 IMG_8649 IMG_8653
IMG_8655 IMG_8666 IMG_9044
IMG_9066 IMG_9076 IMG_9093
IMG_9097 IMG_9101 IMG_9107
IMG_9113 IMG_9116 IMG_9119
IMG_9121 IMG_9122 IMG_9126
IMG_9138 IMG_9958 IMG_9961
IMG_9987