en   de
MOVING ART BOX -STACJA WROCŁAW
Prezentacja, promocja, wymiana doświadczeń, wspólne działania -sztuka polskich artystów wraz z prezentacją i promocją miedzynarodowego projektu artystycznego, artystów z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpani, Belgi i Polski.
Artyści uczestniczący w polskiej stacji:
Małgorzata Kazimierczak, Andrzej Dudek Dürer, Dagmara Angier-Sroka, Michał Bałdyga, Bartłomiej Sroka, Krzysztof Saj, Tomasz Pietrek. więcej >>>
Widzimy was, a wy nas?
Cykl autorskich warsztatów artystycznych z malarstwa, tworzenia obiektów  przestrzennych, elementów ceramiki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych technik plastycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z trzech Warsztytów Terapii Zajęciowej w Legnicy >>>
Sztuka na śniadanie
Celem projektu jest przede wszystkim edukacja kulturalna dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 5 rok życia) poprzez kontakt ze sztuką. Sposób w jaki są prowadzone warsztaty ma wzbudzić w młodym odbiorcy potrzebę ekspresji i chęć obcowania ze światem sztuki. Będzie to szczególny czas na wydobywanie wewnętrznego bogactwa i pobudzanie intelektualnej wrażliwości dziecka. >>>
Kierunek sztuka
Pilotażowy, interdyscyplinarny i alternatywny projekt edukacyjny dla młodych ludzi. Projekt porusza zagadnienia rysunku, malarstwa, rzeźby, tworzenia konceptualnego w technikach dowolnych pozwalających ukierunkować różne dziedziny w formie warsztatów. Wszystkie zajęcia praktyczne i teoretyczne przeprowadzone są przez profesjonalnych artystów >>>
Kolonie sztuki
Projekt „Kolonie Sztuki” to angażowanie dzieci i młodzieży w różne dyscypliny sztuk wizualnych. Skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywających na letnich półkoloniach i zimowych feriach w grupach zorganizowanych. Celem projektu jest pobudzenie ciekawości poznawczych, przybliżenie i rozwinięcie twórczych postaw młodego odbiorcy sztuki. >>>
Niemców portret własny
Ideą tego projektu jest wizualizacja autoportretu Niemieców, mieszkańców tzw rodowitych i imigrantów.
Bycie częścią każdej narodowość, to powód do dumy, marzenia, dostrzeganie wad narodowych, kompleksy i lęki. Ważne jest, aby zobaczyć, jacy są sami Niemcy, w odróżnieniu od innych narodów, co jest częścią wspólnej przestrzeni życiowej, jaka jest tożsamość w kontekście dziedzictwa narodowego, kulturoweg a nawet religijnego. >>>
Teatr dla Każdego
Od 1 grudnia 2011 roku Fundacja Sztuka dla Ludzi w ramach realizowanego projektu Kolonie Sztuki prowadzi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie autorskie warsztaty teatralne Teatr dla Każdego>>>
BETWEEN THE WALLS
Festiwal odbył się w ostatnie dni wakacji (26-30 sierpnia br.) i skupiał działania dotyczące street artu czyli tzw. sztuki ulicy. W Legnicy nie jest ona zbyt popularna, ale w innych miastach Polski i Europy traktowana jest na równi z inicjatywami sztuki wysokiej, a jej autorów postrzega się jako artystów. I nie chodzi tu jedynie o graffiti, ale również o inne realizacje określane mianem site-specific environment, czyli traktujące środowisko życia człowieka (którym coraz częściej jest miasto) jako naturalną przestrzeń dla sztuki, która jeszcze kilka dekad temu egzystowała jedynie w elitarnych galeriach i muzeach.>>>

KOLEJ NA KSIĄŻKĘ
to innowacyjny projekt służący pozytywnej zmianie społecznej poprzez sztukę i literaturę, osadzony w historii wsi (kolejnictwa) w szerokim kontekście ważnych zjawisk i osobowości literackich.
W ramach projektu wydarzy się wiele ciekawych, twórczych warsztatów, inicjatyw: kalkomania ceramiczna na naczyniach porcelanowych, grafika warsztatowa - tworzenie linorytów i odbitki na torbach bawełnianych, poduszkach itp., ceramika - tworzenie kafli z cytatami czy rysunkowymi historyjkami, projektowanie graficzne przypinek, autorskie spotkanie z podróżnikami - Robbem i Anną Maciąg.
Zapraszamy serdecznie !...więcej
Średniowieczna Legnica
Tak zatytułowane przedsięwzięcie właśnie zakończyło się w Legnicy. Tym razem jej celem było wzmocnienie poczucia więzi młodych legniczan z ich miastem poprzez sięgnięcie do korzeni, chlubnej historii, panowania Piastów. Formę przekazu wiedzy historycznej i dobór działań artystycznych dostosowano do młodego pokolenia, a dawną historię Legnicy wskrzeszono w aktach street artu. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów twórczych, powstały również dwa murale....więcej
ONN Obywatel Nikomu NieznanyTo projekt skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z Legnicy i okolic. Kampania społeczna w ramach szeroko pojętej edukacji obywatelskiej po przez sztukę i kreatywność.Wyjście naprzeciw potrzebom młodzieży poprzez zorganizowanie warsztatów z projektowania graficznego i wykładów-spotkań z artystami, kuratorami, krytykami sztuki w obrębie społecznej sztuki zaistniałej w przestrzeniach miejskich w Polsce i na Świecie.>>>
PTASIE RADIO to wejście z literaturą piękną i sztuką wizualną w otwartą przestrzeń ogrodu przedszkolnego należącego do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy. Na przyległej elewacji budynku oraz murach- ogrodzeniu podwórka powstaje wizualna interpretacja dzieła Juliana Tuwima „Ptasie radio”, zaprojektowana i wykonana przez artystę Dagmarę Angier-Srokę, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Równolegle Dagmara przeprowadza autorskie warsztaty twórcze dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola wraz z przybliżeniem twórczości Juliana Tuwima.>>>
wspierają nas:
my wspieramy:
działania
Projekt KULTURA DOJRZAŁOŚCI, realizowany przez Fundację Sztuka dla Ludzi w partnerstwie z Galerią Sztuki w Legnicy, skierowany jest do seniorów po 60-tym r.ż. i ma na celu ich twórczą aktywację, inicjację w życie kulturalne miasta, integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Celem projektu jest także tworzenie nowych długofalowych rozwiązań z mieście na rzecz osób starszych, motywowanie ich do uczenia się, pracy twórczej, korzystania z dóbr kultury, poznawanie klasycznych i współczesnych trendów w sztuce i muzyce.>>>